Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą leczenia cierpienia psychicznego oraz sposobem  na lepsze rozumienie siebie, swoich relacji z innymi i ze światem. Rola terapeuty jako życzliwego obserwatora pozwala w bezpiecznych warunkach na dotarcie do problemu i przepracowanie go.

Ważne relacje, aby móc się rozwinąć potrzebują czasu, stałości i dostępności. Psychoterapia psychoanalityczna poprzez swoją częstotliwość oraz niezmienne zasady, daje możliwość głębokiej, opartej na zaufaniu relacji.

Psychoterapia znajduje swoje zastosowanie w leczeniu depresji, zaburzeń nerwicowych (zaburzeń lękowych, zespołów natręctw, zaburzeń somatyzacyjnych i dysocjacyjnych), zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, zaburzeń łaknienia. 


Osobom zgłaszającym się do gabinetu proponuję konsultacje, w trakcie których wspólnie określamy na czym polega problem, z którym dana osoba się zgłasza, przyglądamy się przeszłej i aktualnej sytuacji życiowej pacjenta oraz jego oczekiwaniom wobec leczenia. 


W wyniku konsultacji, w zależności od wspólnej decyzji odnośnie dalszej współpracy, rozpoczynamy psychoterapię, polegającą na stałym, regularnym kontakcie w czasie sesji terapeutycznych, z intensywnością ustalaną indywidualnie w odpowiedzi na możliwości i potrzeby pacjenta.
Czas trwania sesji to 50 minut.