Zrealizowano ze Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej


Szkolenie „Kultura nie wyklucza”

Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie kadry/pracowników/edukatorów do prowadzenia działań z obszaru edukacji
kulturowej adresowanych do osób zmagającym się z trudnościami o charakterze psychicznym, jak również udzielenie wsparcia merytorycznego w tworzeniu projektów, które mogłyby przyczynić się do zmiany w sposobie postrzegania i traktowania osób chorujących psychicznie, z diagnozą ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Przebieg szkolenia:

Wykład:
„Wystarczająco dobre” środowisko kultury. Znaczenie receptywności instytucji kultury.

Warsztaty:
  1. Potencjał dezintegracji. Projekty edukacyjne dla nastolatków ztrudnościami emocjonalnymi.
  2. „Tego nie robi się kotu”- Dzieci chorujące psychicznie w instytucji kultury.
  3. Świat po katastrofie - dlaczego osoby po przeżytych kryzysachpsychotycznych potrzebują instytucji kultury?
  4. Zajęcia dla seniorów chorujących psychicznie.
  5. Poznaj nas z bliska. Edukacja włączająca osoby zezdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  6. Pełnoprawni. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jako pełnoprawni uczestnicy i twórcy kultury.